Výstava

Výstavní projekt je zaměřen na výzkum současných přístupů k městskému plánování, které se pohybují mezi snahami o důslednou kontrolu vývoje města a spontánním, neřízeným laissez-faire. Transformace deseti světových měst jsou nahlíženy prizmatem pěti hlavních témat, týkajících se možnosti město řídit, způsobu jeho organizace, měřítka, formy zásahů a plánování z hlediska času. V rámci těchto témat jsou za pomoci příkladů z konkrétních měst představeny zdánlivě protichůdné přístupy, které však mezi sebou v reálných situacích spojují poměrně komplexní vazby. Zvolená města nejsou jediným případem, jak daná témata uvést, a většina z nich spadá do více než jedné tematické kategorie. Některá byla vybrána proto, že byla první svého druhu v implementaci nových metod či způsobů spolupráce, na jiných lze daný přístup lépe akcentovat. Záměrem projektu není srovnávat mezi sebou dvojici měst v rámci jednoho tématu ani vyvodit z vývoje těchto měst bezprostřední důsledky, ale názorně představit důležité aspekty současného městského plánování. Projekt se zaměřuje na témata podstatná pro evropská města, nicméně zahrnuje i světová, pokud je možné představit na nich dané téma názorněji. V případě některých měst je mapována aktuální situace – její zhodnocení je však bez časového odstupu velice obtížné. Výstava vychází z magisterské práce Mezi kontrolou a laissez-faire, vzniklé na Katedře dějin umění a estetiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Postupně se však rozrůstá do dlouhodobějšího projektu, jehož cílem je rozšířit mezioborovou diskuzi o flexibilním plánování měst.

Kontrola versus laissez-faire
Paříž: kontrola a komplexnost / Lagos: spontaneita jako nutnost
Top-down versus bottom-up
Londýn: kompetence města a delegace moci / Sao Paulo: prostředníci a participace
Lokální versus celoměstský zásah
Barcelona: od nutnosti ke strategii / Bilbao: „branding“ města
Tabula rasa versus kontext
Teherán: sociální neudržitelnost / Curych: konceptuální urbanismus
Dlouhodobé plány versus volební období
Curitiba: důmyslné a rychlé strategie / Kodaň: pozvolná přeměna

Kurátorka: Lucie Stejskalová
Autorský tým: Žofie Raimanová, Vojtěch Rada, Marek Skoták
Grafický design: Štěpán Malovec
Architektonické řešení: Marek Skoták, Klára Skarková
Zvukový doprovod: Stanislav Abrahám
Technická podpora: Oskar Kubica
Grafika projekcí: Vojtěch Rada, Michal Slusar, Jan Drška, Barbora Klimszová,
Pavel Hronovský